ISO 9001 2015 black TM ISO 14001 2015 black TMISO 45001 black TM

 

 

Miljötekniska Entreprenad AB
är certifierade enligt:

Verksamhetspolicy

För Miljötekniska Entreprenad AB

Vår Affärsidé är att genom ett fackmannamässigt yrkesutövande, under ansvar av elbehöriga medarbetare samt med i övrigt säkerhetsutbildade medarbetare, utföra ett rationellt, skonsamt, miljövänligt, säkert och ekonomiskt rengöringsarbete, rekonditionering samt drift och underhåll av rulltrappor, hisschakt, maskinrum, industrilokaler, fett- och oljeavskiljare, avlopp/spol- och sugbrunnar, dammar, alla typer av broar, konstbyggnaders fogar, sandfång, lagerpallar, vägtunnlar, trafiksignaler, offentliga toaletter, sanering av klotter, olja och efter bränder samt enl tillstånd insamling och transport av återvinningsbart material, avfall och farligt avfall.

Vårt mål är att uppfylla och om möjligt överträffa våra kunders förväntningar.

Vi vill att Våra kunder ska se oss som ett trovärdigt och ansvarstagande företag med ett engagemang i miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Detta ska vi uppnå genom att:

  1. Anpassa vår verksamhet till kundens krav, så länge det inte strider mot arbetsmiljölagstiftning och denna Verksamhetspolicy. Vi ska bedriva arbetet i nära samarbete med våra Kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.
  2. Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön.
  3. Ständigt öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
  4. Främja våra anställdas hälsa och arbetsförmåga och verka för en säker arbetsmiljö.
  5. Myndigheternas lagar, förordningar och andra krav gällande som berör vår verksamhet skall vi se som en miniminivå.
  6. Arbeta systematiskt med hjälp av vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att sträva efter ständig förbättring genom löpande uppföljningar av våra betydande miljöaspekter, fastställda mål, Medarbetarnas förbättringsförslag samt revisioner.
  7. Verka aktivt för mångfald och jämställdhet vad gäller kön, etniskt ursprung, ålder, livssyn och livsstil.
  8. Ledningen skyddar alltid våra Medarbetare/Arbetstagare från repressalier när de rapporterar incidenter, faror, risker och möjligheter.

VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att vår Verksamhetspolicy är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad internt, till alla personer som arbetar på uppdrag av MILJÖTEKNISKA samt att goda relationer råder både inom företaget och med våra kunder.

Behöver ni hjälp snabbt?

RING
08-709 00 92
Så kommer vi snarast möjligt

Kontakt

Postadress:
Box 34053 100 26 Stockholm
Besök:
Tegelbruksvägen 6-8, 746 30 Bålsta
Götlundagatan 3,
124 71 Bandhagen
Öppettider:
Kontor: Mån-fre kl 07.00-16.00
Kontakt: Vineta Öist
Tfn: 08-709 00 92 | Fax: 08-12 13 00 92

ISO 9001 2015 black TMISO 14001 2015 black TMISO 45001 black TM