Välkommen till Miljötekniska Entreprenad AB

Vår affärsidé är att genom ett fackmannamässigt yrkesutövande, under ansvar av elbehöriga medarbetare samt med i övrigt säkerhetsutbildade medarbetare, utföra ett rationellt, skonsamt, miljövänligt, säkert och ekonomiskt rengöringsarbete, rekonditionering samt drift och underhåll av rulltrappor, hisschakt, maskinrum, ställverk, industrilokaler, fett- och oljeavskiljare, avlopp/spol- och sugbrunnar, dammar, alla typer av broar, konstbyggnaders fogar, sandfång, lagerpallar, vägtunnlar, trafiksignaler, offentliga toaletter, sanering av klotter, olja och efter bränder samt enl tillstånd insamling och transport av återvinningsbart material, avfall och farligt avfall.

rulltrappa  hisschakt maskinrum
 toalett telmail  industrilokal

De saneringarbeten vi kan utföra är bl.a. klottersanering och klotterskydd, oljesanering, hissgropar, pumpgropar och maskinrum. Vi utför även spolning och högtryckstvätt av maskinrum, offentliga utrymmen, dammar, soprum, garage, verkstadslokaler och fasader. Övriga arbeten som våra kunder efterfrågar är luktsanering, fuktsanering, mögelsanering, brand- och skadedjurssanering.

Behöver ni hjälp snabbt?

RING
08-709 00 92
Så kommer vi snarast möjligt

Kontakt

Postadress:
Box 34053 100 26 Stockholm
Besök:
Tegelbruksvägen 6-8, 746 30 Bålsta
Götlundagatan 3,
124 71 Bandhagen
Öppettider:
Kontor: Mån-fre kl 07.00-16.00
Kontakt: Vineta Öist
Tfn: 08-709 00 92 | Fax: 08-12 13 00 92

ISO 9001 2015 14001 2015 45001 2018